Tematyka Naukowa

Elektronowy rezonans magnetyczny (EMR) w fizyce i chemii

EMR, FMR i AFMR w strukturach niskowymiarowych

Fizyczne podstawy EMR

Modelowanie w spektroskopii EMR

Elektronowy rezonans magnetyczny w biologii i medycynie

Przemysłowe zastosowania EMR

Wolne rodniki w technologii żywienia

Nowe rozwiązania aparaturowe i techniki EMR