Komitet organizacyjny

Kazimierz Dzilinski - przewodniczący
Czesław Rudowicz - Prezes PG EMR

  • Ryszard Hrabański
  • Tomasz Kaczmarzyk
  • Julita Ozga
  • Anna Przybył

Konrad Gruszka - sekretarz Forum