II FORUM EMR-PL

Szanowni Państwo,

Miło nam powiadomić , że pod auspicjami Polskiej Grupy EMR Instytut Fizyki Politechniki Częstochowskiej, we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, organizuje:

II FORUM EMR-PL

pod honorowym patronatem
Prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron, Rektor PCz
Prof. dr hab. inż. Henryka Dyji, Dziekana WIPMiFS PCz

Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 maja 2012 w hotelu „Orle Gniazdo” w miejscowości Hucisko, znajdującej się na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej (k/Zawiercia). Więcej informacji o hotelu można znaleźć na stronie http://www.orlegniazdo.pl.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz druku materiałów zostaną pokryte w ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 1000zł, dla doktorantów i studentów 800zł. Opłata dla osób towarzyszących wynosi 700zł.

Abstrakty prac w języku angielskim, przygotowane według załączonego wzorca, prosimy przesłać na adres: forum_emr@wip.pcz.pl w terminie do 15.04.2012 r. Planowany jest druk prac w języku angielskim w czasopismach „Nukleonika” i „Current Topics in Biophysics”. Więcej informacji na temat konferencji znajduje się załączonej ulotce. Szczegółowe i aktualizowane informacje dotyczące konferencji będą ukazywać się na stronie: http://forum2012.pgemr.org.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w II FORUM EMR-PL.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego [KO] II Forum EMR-PL oraz Zarządu PG EMR,

Kazimierz Dzilinski (dzil@wip.pcz.pl) – Przewodniczący KO i Vice-Przewodniczący PG EMR
Czesław Rudowicz (crudowicz@zut.edu.pl) - Przewodniczący PG EMR
Konrad Gruszka (kgruszka@wip.pcz.pl) – Sekretarz KO